Trimlopers.

De vereniging "De Trimlopers" is op 1 oktober 1976 door enkele PTT-ers opgericht. De doelstelling is om op een recreatieve manier sport te bedrijven. Het ledental is +/- 80 leden.

Correspondentieadres

Voor alle correspondentie is het adres :

info @ trimlopers.nl

Lidmaatschap

De kosten van het lidmaatschap zijn voor mensen werkzaam bij KPN, TNT en PostNL 6,50 euro per kwartaal. Voor anderen is het lidmaatschapgeld
12,50 euro per kwartaal.